Prawo administracyjne

Prawo administracyjne to zespół norm regulujących działalność administracyjną (tzn. administrację w sensie przedmiotowym). Ta definicja nie jest „pełna”, bowiem działalność administracyjną normuje również prawo cywilne, które prawem administracyjnym nie jest. 2. Prawem administracyjnym, jest prawo, które posługuje się władztwem. Ta definicja posługuje się podstawową cechą administracji, a mianowicie posiadaniem przez nią władztwa administracyjnego. 3. Prawo administracyjne dotyczy administracji publicznej (pojmowanej jako dziedzina kultury społecznej) i jest dla niej swoiste, tzn. obejmuje to co jest wytworzone właśnie dla organizacji i działania administracji publicznej, a nie zarazem dla innych dziedzin kultury społecznej.