Prawo umów

Udział w obrocie gospodarczym wiąże się z dopełnianiem licznych formalności, w których istotne miejsce zajmuje sporządzanie i zawieranie umów.

JP Weber oferuje kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich kwestiach związanych z zawieraniem, wykonywaniem i rozwiązywaniem umów, w szczególności:

  • Wsparcie w negocjacjach oraz przygotowanie optymalnych strategii spotkań;
  • Przygotowanie prawnych ram współpracy pomiędzy spółką, a jej kontrahentami;
  • Obsługa umów sprzedaży, umów o dzieło, leasingu, najmu i dzierżawy;
  • Doradztwo w zakresie umów handlowych (jak np. franczyza, logistyka, umowy o zarządzanie i umowy joint-venture);
  • Kompleksowe projekty działań prawnych obejmujące zabezpieczenie interesów gospodarczych, a także praw osobistych i majątkowych stron, w tym autorskich i  patentowych;
  • Doradztwo w zakresie umów międzynarodowych, z uwzględnieniem prawa właściwego i jurysdykcji,
  • Wsparcie w zakresie egzekwowania praw wynikających z umów;
  • Restrukturyzacja i dopasowanie umów zgodnie z wymogami administracyjnego prawa gospodarczego oraz prawa UE.